Inicjatywa społeczna „Warto być za!” – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Z przeprowadzonych dla Kompanii Piwowarskiej badań opinii publicznej wynika, że ubóstwo jest jedną z istotnych przyczyn wykluczenia społecznego – ponad 60 proc. respondentów obawia się ubóstwa lub też już znajduje się w takiej sytuacji. Celem inicjatywy „Warto być za!” jest długofalowe wsparcie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa, poprzez finansowanie programów realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. W pierwszej edycji dziewięć organizacji pozarządowych otrzymało łączne dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł. Dzięki temu udało się pomóc blisko 4 tys. osób. Byli wśród nich: usamodzielniający się podopieczni domu dla dzieci w Łopuszce Małej na Podkarpaciu, bezrobotni z powiatu opatowskiego w woj. świętokrzyskim, a także niepełnosprawni ze Szczytna i ubogie, samotne matki ze Śląska i Zagłębia.W czerwcu 2007 r. ruszyła druga edycja inicjatywy społecznej „Warto być za!”. W jej ramach został ogłoszony konkurs dla organizacji pożytku publicznego na projekty związane ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa. Organizacje z całej Polski ubiegały się o łączne dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł. W konkursie wzięło udział ponad 50 organizacji pożytku publicznego z całej Polski. Decyzją ekspertów do finału zakwalifikowało się 16 projektów. O ostatecznych wynikach konkursu zdecydowały osoby, które wzięły udział w głosowaniu za pośrednictwem strony www.warto.eu, SMS-ów i kuponów w prasie lokalnej. Łącznie oddano blisko 30 tys. głosów.

Inicjatywa społeczna „Warto być za!” to przede wszystkim program współpracy partnerskiej pomiędzy biznesem a sektorem organizacji pozarządowych. Jest to także modelowy program mądrego i efektywnego pomagania osobom najbardziej potrzebującym przez firmy działające na polskim rynku. To projekt, którego celem nie jest rozdawanie pieniędzy w sposób uznaniowy, ale inwestowanie w rozwiązania długofalowe, które przeciwdziałają zjawisku wykluczenia społecznego oraz cieszą się uznaniem ekspertów i społeczeństwa. Dzięki wdrożeniu zwycięskich projektów pomoc otrzyma kilkadziesiąt tysięcy osób. Będą to m.in.: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich i mieszkających na wsi, dzieci autystyczne oraz ofiary przemocy domowej, bezrobotni i bezdomni.