Inicjatywa pracowników na rzecz chorych na białaczkę – Servier Polska

Metryka praktyki

Firma: Servier Polska,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Servier od lat pod hasłem „Servier w Trosce o Twoje Zdrowie” prowadzi akcje edukacyjno- diagnostyczne, poszerzające wiedzę na temat profilaktyki i leczenia najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. W 2009 r. z inicjatywy pracowników podjęto również działania na rzecz chorych na białaczkę – propozycja zyskała poparcie kierownictwa, które zaoferowało pomoc organizacyjną i logistyczną.Firma postanowiła zainteresować się tematem białaczki, ponieważ jest to ważny problem społeczny, a wiedza o nim nadal niewielka w polskim społeczeństwie. Dzięki informacjom uzyskanym od Fundacji Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz-Olszewskiej, Zespół ds. Komunikacji przygotował i rozesłał do pracowników materiały edukacyjne dotyczące białaczki i sposobów niesienia pomocy chorym. W związku z corocznym zjazdem przedstawicieli regionalnych firmy, postanowiono zorganizować zbiórkę krwi, która zasiliła Rejestr Banku Dawców Szpiku Kostnego. Łącznie udało się zebrać ponad 130 próbek szpiku.

W akcji zbierania szpiku udział wzięło 30. pracowników z siedziby głównej firmy oraz 100. z oddziałów regionalnych. Inicjatywa umożliwiła integrację pracowników wokół wspólnych wartości, przyczyniła się do wzrostu ich zaangażowania i wzmocnienia relacji między nimi. Pracownicy otrzymali praktyczne informacje na temat białaczki, a bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami Fundacji Przeciwko Leukemii pozwoliło przełamać wiele stereotypów na temat choroby i procedury oddawania szpiku. Firma planuje kontynuację działań.