Inicjatywa – Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa we Wrocławskim Parku Przemysłowym

Metryka praktyki

Firma: DOZAMEL,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Głównym celem inicjatywy Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa we Wrocławskim Parku Przemysłowym jest zaangażowanie pracowników firm z terenu Parku oraz integracja środowiska biznesowego wokół tej idei. DOZAMEL w ramach projektu współorganizuje uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa w Centrum Konferencyjnym WPP. 8 grudnia 2015 r. odbyła się gala połączona z obchodami 70-lecia PCK na Dolnym Śląsku, 21 maja 2015 r. odbyła się zaś VII Wielka Akcja Krwiodawcza WPP, organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, z wrocławskim oddziałem Alstom Power Sp. z o.o. oraz Klubem HDK PCK Dolmel-Dozamel, w której wzięli udział pracownicy firm z terenu Parku.