Inicjatywa odpowiedzialne gadżety Grupy Raben

Metryka praktyki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Grupa Raben współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej oraz warsztatami terapii zajęciowej, zlecając im produkcję odzieży roboczej i gadżetów promocyjnych. Odzież roboczą, dystrybuowaną do 10 krajów, w których firma posiada oddziały, dostarcza spółdzielnia socjalna Otwarci w Koninie, zrzeszająca osoby niepełnosprawne. Gadżety natomiast (ekologiczne ciężarówki z drewna) zamawiane są w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piaskach. Inicjatywa odpowiedzialne gadżety Grupy Raben jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.