ING SZTUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego S.A. 2011–2012

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego za lata 2011–2012 został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem GRI, na poziomie 3.1. Dokument, w przygotowaniu którego uczestniczyli specjaliści i dyrektorzy odpowiedzialni za różne obszary działania opisane w raporcie, przedstawia dobre praktyki i cele strategiczne firmy. Opisano działania służące do wdrażania i mierzenia postępu realizacji założeń strategicznych do roku 2015. Raport jest dostępny w wersji elektronicznej, w języku polskim i angielskim, w firmowym intranecie i na ogólnie dostępnej stronie raportu rocznego (www.raportroczny.ingbank.pl).