ING & Patronite – wsparcie młodzieży w rozwoju pasji

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

ING Bank Śląski połączyła z Patronite wspólna idea – wsparcie młodzieży w rozwoju pasji, inspirowanie do rozwoju i realizacji wyznaczonych celów. Patronite.pl to platforma internetowa dla ludzi z pasją i talentem, która łączy ich z tymi, którzy chcą ten talent finansowo wspierać. Platforma pracuje też na zrozumienie nowoczesnych form twórczości (jak kanały YT, blogi itp.), zwraca uwagę na świadomą konsumpcję treści w internecie i prawo do wynagrodzenia autorów.

ING przygotowało obszerne materiały edukacyjne z uznanymi twórcami Patronie i uruchomiło akcję w ramach której 3 uznanych twórców wybrało 9 obiecujących młodych autorów i przez miesiąc dzieliło się z nimi wiedzą w ramach mentoringu. Podczas finału akcji bank nagrodził środkami na rozwój 3 najlepszych młodych twórców.