ING dla rodziców

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Jedną z czterech wartości ING jest szacunek. ING Bank Śląski kieruje się nim, tworząc warunki pracy uwzględniające zmienne potrzeby pracowników będących rodzicami. Otrzymują oni – w zależności od sytuacji i wieku dziecka – wsparcie banku. Gdy zostają rodzicami, dostają ulotkę informującą o przysługujących im prawach i dodatkowych benefitach ze strony firmy, mają do dyspozycji „Przewodnik dla rodziców”, który stanowi kompendium wszelkich przysługujących im udogodnień. Są to m.in. dodatkowe nieobecności związane z przyjściem dziecka na świat (np. 3 dni urlopu okolicznościowego dla ojca). Bank, o ile pozwalają obowiązki na danym stanowisku, umożliwia korzystanie z elastycznych godzin pracy lub z pracy w domu. W zależności od sytuacji finansowej rodziny, dzieciom przysługuje również świadczenie pieniężne z okazji świąt Bożego Narodzenia, dofinansowanie do wyprawki szkolnej, wyjazdów kolonijnych, a w przypadku śmierci jednego z rodziców (pracownika lub jego małżonka) comiesięczna zapomoga finansowa przez 3 lata. Raz w roku – na mikołajki – dzieci pracowników otrzymują paczki. Bank organizuje także spotkania ze specjalistami poświęcone wychowywaniu dzieci.