Infuencerzy Leasingu – Program Rozwojowy dla Pracowników Spółki

Metryka praktyki

Firma: Santander Leasing,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Przez cały 2020 r. Santander Leasing realizował program rozwoju sześciu kluczowych kompetencji wśród pracowników, którzy zakwalifikowali się w drodze konkursu do projektu Infuencerzy Leasingu – Program Rozwojowy dla Pracowników Spółki. Przedsięwzięcie pozwalał rozwijać takie kompetencje, jak innowacyjność i kreatywność w biznesie, sprawne ciągłe uczenie się, świadomy rozwój własnej kariery, biegłość w środowisku cyfrowym, świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu, osobiste zaangażowanie, empatia, autentyczność i spójność.