Infolinia Kodeksu Postępowania Tchibo – Tchibo Warszawa

Metryka praktyki

Firma: Tchibo,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Ważnym elementem w przestrzeganiu zasad etycznych jest gwarancja poufności, która pomaga budować zaufanie pracowników do firmy. W przypadkach, w których nie mogą się zwrócić oni do bezpośrednich przełożonych, istotne jest zapewnienie anonimowego sposobu informowania o różnych nieprawidłowościach. Infolinia Kodeksu Postępowania Tchibo to bezpieczny kanał komunikacyjny, za pośrednictwem którego pracownicy mogą zgłaszać nieetyczne lub niezgodne z prawem zachowania, jakie zaobserwowali w pracy, np. nadużycia, oszustwa finansowe, łamanie prawa lub Kodeksu Postępowania, działalność kryminalną, zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska. Infolinia czynna jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. To międzynarodowy numer aktywny dla wszystkich spółek Tchibo, obsługiwany w lokalnych językach. Linia telefoniczna prowadzona jest przez firmę zewnętrzną. Nikt z Tchibo nie ma prawa dostępu do informacji o osobach dzwoniących. Po wpłynięciu zgłoszenia jest ono dokumentowane i kierowane do specjalnej komisji, która sprawdza informacje przekazane w zgłoszeniu. W skład komisji wchodzą przedstawiciel kadry zarządzającej i pracowników Tchibo. Po weryfikacji komisja decyduje o dalszym postępowaniu, o którym informuje infolinię.