Infolinia dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W maju 2020 r. Henkel Polska uruchomił program wsparcia „Możesz na nas liczyć”. Poprzez infolinię dla pracowników osoby zatrudnione mogą bezpłatnie i w pełni anonimowo skorzystać z porady psychologa, prawnika lub doradcy finansowego.

Głównym wskaźnikiem mierzącym efektywność praktyki była liczba porad telefonicznych i zdalnych, które pracownicy uzyskali kontaktując się telefonicznie lub zdalnie z psychologiem, prawnikiem czy doradcą finansowym. Z tej formy pomocy miesięcznie korzysta kilkudziesięciu pracowników. Program „Możesz na nas liczyć” był częścią całego pakietu rozwiązań propracowniczych, wprowadzonych przez zarząd firmy w Polsce w odpowiedzi na sytuację kryzysową. W rezultacie – jak pokazuje przeprowadzona w czerwcu 2020 wśród pracowników ankieta – całość działań firmy i zarządu podczas pandemii pracownicy ocenili na 4,5 w skali 5-stopniowej.