INDICIA – Baza danych CSR – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Interesariusze firmy coraz częściej oczekują raportowania tego, w jaki sposób funkcjonuje ona w otoczeniu społecznym i środowiskowym. Ważne jest więc mierzenie efektywności działań z zakresu CSR.

Grupa TP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzyła bazę INDICIA przeznaczoną do raportowania danych CSR zarówno na poziomie lokalnym (Grupa TP), jak również globalnym (Grupa France Telecom, FT). Obszary i wskaźniki w bazie są zgodne ze standardem AA 1000. Wskaźniki podzielone są na 6 kategorii, odpowiadających obszarom raportowania CSR: ład korporacyjny, konsumenci, łańcuch dostaw, pracownicy, społeczność lokalna, środowisko. Wskaźniki będące przedmiotem raportowania dodatkowo dzielą się ze względu na dane liczbowe rzeczywiste, szacowane oraz dane opisowe. Podawane są za kwartał, półrocze i cały rok. Dla zapewnienia jakości i wiarygodności raportowania CSR przeprowadzane są audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Baza pomaga w ciągłym podnoszeniu jakości raportowanych danych i możliwości udzielenia pełniejszych i bardziej precyzyjnych odpowiedzi na pytania interesariuszy. INDICIA jest też wykorzystywana do przygotowania raportów rocznych CSR w ramach całej Grupy. Ponadto jest ona narzędziem zarządczym, służącym do mierzenia stanu realizacji strategii CSR.