Indeks Wykluczenia Lokalnego

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

W ramach walki w wykluczeniem cyfrowym Orange Polska przygotowała analizę programów społecznych Fundacji Orange pod katem wskaźnika wykluczenia społeczno- cyfrowego. Wspólnie z Fundacją Stocznia opracowany został Indeks Wykluczenia Lokalnego (IWL), który pozwolił uchwycić regiony Polski bardziej podatne na wykluczenie. Indeks powstał w oparciu o 30 wskaźników z obszarów: społeczny, ekonomiczny, edukacyjny oraz cyfrowy, poddanych analizie statystycznej. Pokazał, że ponad 20% gmin w Polsce jest szczególnie zagrożonych wykluczeniem społeczno-cyfrowym. Dane służące ocenie tych obszarów pochodziły z oficjalnych źródeł publicznych. W oparciu o tę wiedzę przy ogłaszaniu nowych edycji programów edukacyjnych MegaMisja i #SuperKoderzy, Fundacja Orange wzmocniła kampanię informacyjną w regionach szczególnie zagrożonych wykluczeniem. Ponadto, placówki ubiegające się o udział w programach z tych lokalizacji mogły otrzymać 2 dodatkowe punkty (na 20 możliwych) w ocenie ich aplikacji.