Inclusive Diversity Week

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Dbanie o inkluzywną różnorodność jest jednym z priorytetów zarządzania zasobami ludzkimi w DANONE. Realizowana jest globalna polityka Inclusive Diversity, której priorytetami są: równe traktowanie w miejscu pracy, wykorzystanie marki, produktów oraz działań firmy do promocji różnorodności, dopasowywanie działań do zmieniającego się otoczenia. Celem Inclusive Diversity Week jest promocja wśród pracowników siły i korzyści płynących z różnorodnego zespołu. DANONE chce budować środowisko, w którym każdy, bez względu na wiek, religię, przekonania, rasę, czy orientacje seksualną jest szanowany. W ramach edycji 2021 zrealizowane zostały 3 webinary dot. inkluzyjnego i empatycznego języka. Wraz z partnerem (Słownik Empatyczny Jęz. Polskiego) DANONE uwrażliwiał pracowników na tematy: język empatyczny na co dzień, podzbiór wielobarwny dot. różnorodności etniczne, podzbiór integracyjny dot. osób z niepełnosprawnościami i 2 sesje dla menedżerów -Inclusive Leadership best practices. Realizacji praktyki towarzyszyła kampania komunikacji wewnętrznej, która wygenerowała: 1205 unikalnych odbiorców postów promujących wydarzenie (na kanale Workplace), 193 reakcje na posty (na kanale Workplace), 5 postów promujących ze średnią widocznością 844 odbiorców (na kanale Workplace), 5x newsletter wysłany do 1800 osób, artykuły na Intranecie – 175 odsłon. Dzięki wydarzeniu firma zwiększyła świadomość dużej części pracowników i menedżerów DANONE w zakresie różnorodności w miejscu pracy. Zniwelowała negatywne skutki korzystania z dyskryminujących zwrotów językowych w codziennej pracy. Troska o różnorodny przekłada się na budowę kultury DANONE i zaangażowanie pracowników.