Inclusion & Diversity w PwC Polska

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci

W ramach działań z zakresu Inclusion & Diversity w PwC Polska realizuje dobre praktyki do przyszłych i młodych rodziców, którzy mogą skorzystać ze wsparcia przed w trakcie i po okresie urlopu rodzicielskiego. PwC for Women to inspirujące spotkania i warsztaty skierowane nie tylko do kobiet, firma współpracuje m.in. z TEDxWarsaw Women, 30% Club. disability@PwC adresuje potrzeby pracowników i kandydatów z niepełnosprawnością. Warszawskie biuro PwC uzyskało certyfikat “Obiekt bez barier” Fundacji Integracja. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników i opracowano wyczerpujący przewodnik po zagadnieniach związanych z OzN. PwC Shine to grupa dla osób LGBT+ i sojuszniczek/ków. Dla wszystkich pracowników dostępne są alternatywne ścieżki kariery i hybrydowy model pracy. Komunikacja wewnętrzna jest dwujęzyczna. Nad budowaniem kultury otwartości w firmie czuwa I&D Leader (na stanowisku Partnera).

Strategia Inclusion & Diversity (I&D) w PwC została przygotowana w oparciu o badania ilościowe (ankieta) i jakościowe (grupy fokusowe). PwC przeprowadza coroczną ankietę wśród pracowników, która bada wskaźniki m. in. z zakresu I&D. Na podstawie kompleksowego badania przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną powstała strategia opierająca się na 3 filarach: Edukacja, Włączanie i Reprezentacja. W strategii zaadresowano wszystkie obszary, które pracownicy biorący udział w badaniu wskazali jako ważne i wymagające szczególnej uwagi. Nad realizacją strategii czuwa zespół specjalistów z różnych działów. Każdy nowy pracownik przechodzi pierwszego dnia szkolenie z zakresu I&D, planowane są kolejne obowiązkowe moduły dla wszystkich pracowników. Kalendarz wydarzeń I&D dostępny jest na dedykowanej stronie wewnętrznej firmy, a wydarzenia promowane wieloma kanałami komunikacji, gdzie na bieżąco mierzone jest zainteresowanie i zaangażowanie pracowników. Każdy program I&D ma także swoje własne mierniki. Warszawskie biuro PwC otrzymało certyfikat “Obiekt bez barier” a w 2021 roku firma PwC otrzymała Medal Przyjaciel Integracji. Drugi rok z rzędu PwC otrzymało tytuł Top Employer 2021.

https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/Social_People_PwC_FY21.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/overcoming-barriers-international-day-persons-cezary-elanicki/

https://www.integracja.org/zmieniamy-swiadomosc/medal-przyjaciel-integracji/