In Heroes – UPC Polska

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Liczba osób czy instytucji, które potrzebują wsparcia wolontariuszy, z roku na rok rośnie. Dlatego tak ważne jest, żeby wewnątrz firmy promować ideę wolontariatu i zachęcać pracowników do pomagania innym. In Heroes to program wolontariatu pracowniczego, który realizowany jest we wszystkich spółkach Liberty Global, spółki matki UPC Polska. Od siedmiu lat honoruje wysiłki wolontariuszy, umożliwiając zdobycie dodatkowych środków na pomoc instytucjom i społecznościom, które wspierają, oraz pozwala opowiedzieć innym o osobach, miejscach, którym można pomóc. Aby wziąć udział w konkursie In Heroes, należy spełnić następujące warunki: być pracownikiem Liberty Global lub jednego z  jego oddziałów; złożyć zgłoszenie do konkursu bezpośrednio lub przez osobę trzecią w wyznaczonym terminie; udokumentować regularną pracę w wolontariacie. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń zespół sędziowski Liberty Global analizuje zgłoszenia pod kątem wymiernego wpływu na społeczności. Bierze pod uwagę zaangażowanie, poświęcony czas, sumę zebranych funduszy, kreatywność i innowacyjność.