Impact Day

Metryka praktyki

Firma: TVN Warner Bros. Discovery,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Impact Day to dzień, w którym pracownicy TVN angażują się w wolontariat i charytatywnie wspierają wybrane instytucje. W 2021 r. inicjatywa ta miała formułę hybrydową – część projektów odbyła się „w realu”, część w sposób wirtualny. Pracownicy mogli zapisać się na projekty proponowane przez TVN Grupa Discovery lub przeznaczyć ten dzień na wolontariat. Wolontariusze TVN Grupa Discovery m.in. robili porządki ogrodowe w hospicjum onkologicznym w Warszawie, pomagali w Centrum Praw Kobiet, pracowali w schronisku w Krakowie, sprzątali tereny na Mokotowie czy ustawiali nowe ule na terenie Powsina. Główną miarą efektywności jest liczba pracowników zaangażowana w Impact Day. W tym roku dzięki dużemu wsparciu ze strony zarządu TVN Grupa Discovery oraz wewnętrznej kampanii informacyjnej zaangażowaliśmy w Impact Day 3 razy więcej pracowników niż w latach poprzednich. Było to niemal 300 osób! Impact Day to realna pomoc społecznościom lokalnym. Pracownicy firmy TVN Grupa Discovery – zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy tego dnia – wykorzystują swoje umiejętności, aby pomóc przeróżnym fundacjom i stowarzyszeniom. Przykładowo w wyniku pracy wolontariuszy z TVN Grupa Discovery przez pięć lat w Hospicjum Onkologicznym św. Krzysztofa na Warszawskim Ursynowie udało się już odmalować płot, altanki i ławki ogrodowe czy posegregować dary. Co roku organizacja sprząta i szykuje także ogród na zimę. Efekty pracy są widoczne gołym okiem i realnie wypływają na jakość funkcjonowania podopiecznych ośrodka.