Impact Challenge & Summer in the Citi

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Impact Challenge & Summer in The Citi to projekty realizowane przez Bank Handlowy w Warszawie funkcjonujący pod marką Citi Handlowy w ramach działań grup pracowniczych People Strategy Committee oraz Affinity Networks. Projekty są odpowiedzią na wewnętrzną potrzebę pogłębiania zaangażowania pracowników, zapewnienia możliwości rozwoju oraz stworzenia narzędzi, dzięki którym pracownicy mają realny wpływ na tworzenie kultury organizacyjnej. Impact Challenge zachęcał do realizacji własnych inicjatyw. W ramach projektu zgłoszono 30 działań. Summer in the Citi to kalendarz obejmujący letnie miesiące, w których firma zamieszczała wartościowe eventy, webinary, szkolenia, rekomendując pracownikom udział.

Projekty Impact Challenge oraz Summer in the Citi wpłynęły na wzrost zaangażowania pracowników – poprzez umożliwienie bezpośredniego wpływu na kulturę organizacyjną. Dodatkowo podniosły zaufanie do działań podejmowanych w ślad za ankietą pracowniczą (Voice of Employee). W trakcie prowadzenia projektów udało się wyodrębnić wiele zmiennych ważnych dla pracowników w ramach budowania zaangażowania takich jak: wspólny cel, wpływ na rozwój firmy, integracja zespołów. Realizacja projektów podniosła także satysfakcję pracowników wynikającą z ich udziału w podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu zmian po konsultacjach z pracownikami i kadrą menedżerską. Pracownicy podkreślali, iż firma stworzyła realną możliwość do wykorzystania ich umiejętności i zdolności oraz wpływ zależności pomiędzy dostępem do różnych form wpływu, a ich zaangażowaniem. Ważna była również satysfakcja wynikająca z możliwości rozwoju, budowania zespołów projektowych, realizacji wspólnych projektów międzyzespołowych.