iLead

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celem programu „iLead” jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla wszystkich liderów Henkel Polska, oferującej możliwość wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w obszarach szeroko rozumianego zarządzania zespołami i komunikacji. Program realizowany jest poprzez spotkania plenarne i seminaria. Spotkania plenarne, które odbywają się dwa razy w roku, służą wspólnemu wypracowywaniu strategii i standardów zarządzania zespołami, wzmacnianiu wspólnej kultury korporacyjnej oraz budowie wewnętrznej sieci kontaktów. Seminaria z kolei ukierunkowane są na doskonalenie specyficznych umiejętności komunikacyjnych i menedżerskich, koniecznych w efektywnym wypełnianiu roli lidera, i odbywają się w grupach warsztatowych. Obecnie programem objętych jest 116 pracowników.