Ikonk@ – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Polski oddział Microsoft realizuje na Podlasiu program Ikonk@ będący jednym z filarów długofalowego programu odpowiedzialności firmy, wpisując się tym samym w globalną strategię wspierania defaworyzowanych grup społecznych w zakresie wykorzystania komputerów i technologii informatycznych. Nadrzędnym celem projektu Ikonk@ jest umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu i jego zasobów edukacyjnych (np. Polskiej Biblioteki Internetowej). Wyposażenie bibliotek publicznych w czytelnie internetowe przyczyniło się do zmiany ich oblicza. Dzięki temu stały się one instytucjami kultury wykorzystującymi w swej pracy nowoczesne technologie informatyczne.W ramach pierwszego etapu programu Ikonk@ od września 2003 do marca 2004 we wszystkich 118 bibliotekach gminnych województwa podlaskiego fundacja Nowoczesna Polska otworzyła czytelnie internetowe, będące publicznymi i bezpłatnymi punktami dostępu do Internetu. Każdą czytelnię wyposażono w 3 zestawy komputerowe i urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Internetu, dzięki czemu dzieci mają dostęp do zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej. Czytelnie służą celom edukacyjnym, a nad prawidłowym korzystaniem z komputerów czuwają pracownicy bibliotek.

Podczas drugiego etapu programu Ikonk@ (październik–grudzień 2004) przeszkolono pracowników wszystkich bibliotek tak, aby potrafili skutecznie pomagać użytkownikom czytelni internetowych w korzystaniu z udostępnionych komputerów, oprogramowania i zasobów Internetu. Pracownikom i użytkownikom Ikonki udostępniono też samouczek Następnie wszystkie 354 stanowiska komputerowe w 118 bibliotekach Podlasia doposażono w najnowsze wersje pakietów biurowych MS Office.

Program Ikonk@ zainicjowany został przez fundację Nowoczesna Polska. Odpowiadała ona za utworzenie punktów powszechnego dostępu do Internetu w porozumieniu z gminami Podlasia, przygotowanie szkolenia dla pracowników bibliotek, instalację oprogramowania. Fundacja opracowała także samouczek obsługi Internetu oraz oprogramowania dostępnego w punktach Ikonk@. Warunkiem utworzenia punktu Ikonk@ było zapewnienie przez gminę stałego łącza internetowego w bibliotece, w której znajduje się czytelnia internetowa. Dotychczasowa inwestycja Microsoft w projekt to 250 000 USD w gotówce + 170 000 USD w formie oprogramowania.