IKEA promuje odświeżanie i naprawę sof

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

IKEA dąży do transformacji tradycyjnego modelu biznesowego na model cyrkularny, poprzez własne działania w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, ale również projektowanie produktów i usług w sposób jak najbardziej zrównoważony.

Bardzo istotnym dla przedsiębiorstwa elementem jest także umożliwianie klientom podejmowania zrównoważonych decyzji konsumenckich, poprzez między innymi wydłużanie cyklu życia produktów, które zakupili w IKEA. Jednym ze sposobów realizacji tego założenia, jest oferowanie w sprzedaży części zamiennych do sof, dzięki czemu konsumenci zamiast wymieniać sofę na nową, mogą ją odświeżyć w domowych warunkach, przy użyciu prostych narzędzi.

Odświeżenie czy też zmianę wyglądu lub naprawę sofy umożliwiają nie tylko oferowane części zamienne, ale także pokrycia, nogi czy też dodatki. Poprzez tak skonstruowaną ofertę, wydłużany jest cykl życia sof, a tym samym redukowana ilość odpadów.

Podstawowym miernikiem efektywności był poziom sprzedaży części zamiennych do sof. Był on na tyle satysfakcjonujący, że po fazie testowej projektu, części zamienne stały się elementem stałej oferty sprzedażowej.

Korzyścią, która jest równocześnie odpowiedzią na obecne wyzwania z jakimi mierzy się w dzisiejszych czasach społeczeństwo, jest niewątpliwie wydłużenie cyklu życia produktu, poprzez oferowanie konsumentom prostych rozwiązań, dzięki którym zamiast wymieniać sofę zakupioną w IKEA, mogą odświeżyć jej wygląd lub dokonać samodzielnie podstawowych napraw.

Wiąże się to jednocześnie z redukcją potencjalnych odpadów, które byłyby generowane przy pozbywaniu się sof i zakupie nowych, a także promowaniem gospodarki cyrkularnej. IKEA zachęca swoich klientów do zrównoważonego życia w duchu gospodarki obiegu zamkniętego i samodzielnym dokonywaniu napraw, co pozwala konsumentom między innymi na pobudzenie kreatywności oraz zrozumienie co oznacza w praktyce idea zero waste.

https://www.ikea.com/pl/pl/cat/akcesoria-do-sof-42249/?page=2