IKEA Łódź dla natury – IKEA

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2012

Edukacja ekologiczna najmłodszych to cel projektu IKEA Łódź dla natury firmy IKEA Retail, skierowanego do grupy wiekowej 3–10 lat. Projekt rozpoczął się w styczniu 2012 roku dwutygodniowymi ekoferiami. Na bezpłatnych warsztatach w IKEA Łódź najmłodszym zostało przekazane wiele cennych informacji dotyczących ekologii i zdrowego odżywiania się – w sposób ciekawy, zaskakujący i angażujący dzieci do zabawy. W pierwszym tygodniu prowadzone były zajęcia pt. „Żyj oszczędniej”, w drugim animacje pt. „Zmień nawyki – wybieraj odpowiedzialnie”. Wydarzenia i warsztaty na terenie sklepu, a także przyjazne dla najmłodszych materiały edukacyjne (jak malowanki, czy naklejki, a także konkurs na nazwę maskotki akcji ekożabki) miały na celu pokazanie, jak IKEA Łódź zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, zachęcając tym samym do zmiany nawyków i prowadzenia zrównoważonego życia w swoim domu.

Więcej informacji