IKEA Food

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2015

Ostatnie badania pokazują, że aż 90% światowych zasobów ryb jest nadmiernie eksploatowanych, a stan dziko żyjących populacji ryb jest drugim, zaraz po zmianach klimatu, najpoważniejszym wyzwaniem ekologicznym. Oferta IKEA Food obejmuje w sumie ponad 23 gatunki ryb, które są dostępne w sklepach IKEA na 47 rynkach na świecie. Firma zobowiązując się od września 2015 r. do serwowania i sprzedawania ryb i owoców morza wyłącznie objętych certyfikatami MSC i ASC, dającymi gwarancję, że produkty pochodzą ze zrównoważonych łowisk i hodowli, które prowadzone są z troską o środowisko – została największym światowym dostawcą żywności oferującym tak szeroką gamę certyfikowanych ryb i owoców morza. Decyzja IKEA o przejściu na tego rodzaju produkty to kolejny krok w realizacji globalnej strategii zrównoważonego rozwoju firmy – „People & Planet Positive” – wytyczającej określone cele do 2020 r. Każda organizacja, która chce posługiwać się logo MSC lub ASC, musi przejść proces certyfikacji łańcucha dostaw przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Tylko z takimi dostawcami współpracuje obecnie IKEA.