IdeaBox

Metryka praktyki

Firma: Compensa TU Vienna Insurance Group,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W 2021 r. w Compensie rozpoczęto piątą edycję programu IdeaBox. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie pracownikom zdobywania wiedzy spoza ich obszaru pracy, zachęcanie do zaangażowania w rozwój firmy oraz stworzenie platformy do wdrażania pomysłów mających przynieść pozytywne efekty. Pracownicy, którzy przejdą etap kwalifikacji, biorą udział w szkoleniach z coachami, w warsztatach biznesowych z wewnętrznymi specjalistami oraz otrzymują wsparcie Aniołów Biznesu. Program ma na celu rozwijanie i usprawnianie procesów spółki, ale też promowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. W tegorocznej edycji pracownicy zgłosili 40 inicjatyw, z których 10 trafiło do pierwszego etapu programu, a 4 do etapu finałowego. Każda dotyczyła przynajmniej 1 z poniższych kategorii: Nasza przyszłość po pandemii, Ekologia w ubezpieczeniach, Zadbaj o doświadczenia klientów, Nowe rozwiązania i narzędzia dla Agentów, Ekosystem partnerstwa biznesowego, Bazy danych i zaawansowana analityka Wskaźnikiem efektywności w tym wypadku jest liczba zgłoszeń, która, w porównaniu do pierwszej edycji, wzrosła ponad dwukrotnie. Efekt programu zauważalny jest również wśród pozostałych pracowników firmy, z których ok. 25% aktywnie bierze udział w „Strefie Kibica”, która umożliwia im śledzenie programu i postępów uczestników. Zwiększone zaangażowanie pracowników pokazuje, że z roku na rok coraz więcej z nich utożsamia się z naszą organizacją i jej rozwojem, co jest fundamentem efektywnego działania firmy.