Idea Management – DHL

Metryka praktyki

Firma: DHL Express,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Przedsięwzięciem wspierającym rozwój wszystkich pracowników DHL jest Idea Management (IM). Program ten, który został wpisany do misji firmy, pozwala na nagradzanie twórczych pomysłów pracowników, ze wszystkich działów firmy, poprzez zbieranie i wdrażanie zgłaszanych przez nich pomysłów. Celem programu jest budowanie kultury współpracy i zaangażowania pracowników oraz budowanie pozytywnego wizerunku wewnątrz firmy.

W ramach programu Idea Management każdy pracownik firmy może zgłosić pomysł na usprawnienie pracy działu, w którym pracuje, bądź innego działu w firmie, należący do jednej z dwóch kategorii „Mały pomysł” oraz „Duży pomysł”. Pomysły zgłaszane z obszarów środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i BHP są dodatkowo premiowane.

Jeśli pracownik zgłosi pomysł, w którym wykaże, że przyniesie on wymierne korzyści dla firmy (finansowe lub oszczędność czasu), otrzymuje premię finansową lub nagrodę rzeczową. Wszystkie zgłoszone przez pracowników pomysły są gromadzone w specjalnym programie o nazwie SmartIdee.

Od początku programu w sierpniu 2006 nadesłano siedem pomysłów z kategorii Duży Pomysł oraz dwa pomysły z kategorii Mały Pomysł. Programowi towarzyszyła kampania informacyjna wykorzystująca: materiały drukowane (broszury, plakaty, artykuły w wewnętrznym wydawnictwie), intranet, e-mail oraz infolinię.