IBM Corporate Service Corps

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

„IBM Corporate Service Corps” to program, w ramach którego najlepsi pracownicy IBM zostają oddelegowani na miesięczne misje, podczas których wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspomagać rozwój lokalnych samorządów, organizacji i firm. Pracownicy działają w międzynarodowych grupach, dzięki czemu uczą się współpracy międzykulturowej, poznają również kulturę danego kraju i regionu. W Polsce do tej pory pracownicy IBM byli zaangażowani w wolontariat pracowniczy m.in. w Katowicach, Łodzi, Lublinie, Gliwicach, a w zeszłym roku w Krakowie.