HR Executive Club

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

HR Executive Club to program PwC, adresowany do osób zawodowo zajmujących się rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzaniem zmianą w swoich firmach. Podczas spotkań omawiane są wyzwania, doświadczenia, dobre praktyki w obszarze HR, w szczególności dotyczące szukania pracowników o odpowiednich kompetencjach czy łączenia różnych pokoleń w firmie.