HR dla każdego

Metryka praktyki

Firma: HRlink,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W trakcie programu HR dla każdego firma HRlink zrealizowała 16 bezpłatnych webinarów, miały na celu pokazanie pozytywnych wzorców, budowanie standardów i profesjonalizację polskiego rynku HR. W ramach działań powstało także 10 e-booków, cztery raporty eksperckie z ponad 60 wypowiedziami i inspiracjami do wdrożenia w organizacji. Do udziału w wydarzeniach zapisało się ponad 10 000 uczestników z obszaru HR, marketingu, komunikacji i employer brandingu, którzy podczas niemal 20 godzin webinarów zyskiwali nową wiedzę i uzupełniali swoje kompetencje w takich obszarach jak partnerskie rekrutacja i onboarding, wprowadzanie innowacji w HR, tworzenie zwinnej kultury zarządzania procesami HR, czy np. wciąż problematyczne (według kandydatów do pracy) kwestie związane z informacją zwrotną czy jakością procesów rekrutacyjnych. W tym czasie wydano także 10 e-booków, 4 raporty z wypowiedziami ponad 60 ekspertów, zamieszczono ponad 150 publikacji na blogu HR Goldenline i blogu HRlink wspierających rozwój kompetencji w obszarze rekrutacji, onboardingu, marki pracodawcy i powiązanych z nimi zagadnień. Dla interesariuszy to przede wszystkim okazja do poznania liderów opinii, praktyków z polskich firm i organizacji, którzy mierzyli się z podobnymi wyzwaniami i znaleźli na nie rozwiązanie. To także okazja do wymiany informacji, wzajemnego uczenia się i poznania case studies, które można przenieść do swojej organizacji. Ponad 10 000 uczestników pokazało nam potrzebę dalszej edukacji społeczności HR-owców. W jej wyniku powstał też oddzielnie opisany projekt Letniej Akademii Rekrutacji, czy startujący w 2022 r. – Zimowa Akademia Marki Pracodawcy.

www.goldenline.pl/blog

www.hrlink.pl/blog