HPE Wrocław Culture Catalyst Network

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Kultura organizacyjna
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kultura organizacyjna odgrywa ważną rolę w strategii Hewlett Packard Enterprise Global Business Center – wpływa na zaangażowanie pracowników, satysfakcję z pracy i efektywność. W 2020 r. firma globalnie ogłosiła nowy plan kulturowy, określając sposób, w jaki prowadzi swoją działalność i traktuje innych, a także towarzyszące temu wartości. Lokalnie został uruchomiony program HPE Wrocław Culture Catalyst Network, którego głównym celem było budowanie świadomości pracowników o kulturze firmy oraz zaangażowanie ich we wdrażanie wartości HPE w aktywnościach związanych z pracą. Inicjatywy realizowane w ramach programu we współpracy z lokalnymi grupami zaangażowania wzmocniły u pracowników świadomość i zrozumienie kultury organizacyjnej firmy, co wygenerowało dodatkowe zaangażowanie i zwiększyło udział w lokalnych inicjatywach. W 2022 r. zorganizowano ponad 150 różnych wydarzeń, w których sumarycznie zajętych było ponad 9 tys. miejsc.