HP Academy – cykle szkoleń biznesowych dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Ekonomicznego

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Global e-Business Operations napotyka na problem braku specjalistów z dziedziny HP. Składający aplikacje często nie posiadają podstawowych umiejętności operacyjnych, niezbędnych do podjęcia pracy w tej dziedzinie. Stąd potrzeba prowadzenia szkoleń biznesowych (np. SAP, Excel, Business Communication, Advanced English, Time Management). Szkolenia prowadzone są przez przedstawicieli firmy, w jej siedzibie we Wrocławiu, dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Ekonomicznego. Studenci, po spełnieniu kryteriów selekcji, biorą udział w szkoleniach z zakresu umiejętności twardych, niezbędnych do podjęcia pracy w HP. Szkolenia są organizowane cyklicznie i trwają od kilku dni do cyklów semestralnych. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie młodym ludziom stawia rynek pracy. Pomaga uczelniom w uzupełnieniu praktycznej wiedzy biznesowej. Dla firmy z kolei jest to możliwość pozyskania do pracy nowych i dobrze przygotowanych do zawodu młodych ludzi.