Hotele dla owadów

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

W trosce o zachowanie bioróżnorodności i równowagi w przyrodzie Bank Citi Handlowy zbudował hotele dla owadów. Schronienia dla nich zamontowano na drzewach w Warszawie przy ul. Senatorskiej oraz Goleszowskiej oraz na dachach budynków biurowych w Olsztynie i Warszawie. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie, a jesienią miejsce do przezimowania.

Hotele zamontowano w lokalizacjach: Senatorska 16, Warszawa: 4 małe, 2 średnie; Goleszowska 6, Warszawa: 6 małych; Pstrowskiego 16, Olsztyn: 2 średnie.

Projekt komunikowany wewnętrznie miał na celu zbudowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników. Ponadto jego celem jest budowanie bioróżnorodności, zarówno w Warszawie, jak i Olsztynie. Tego typu miejsca przeznaczone dla owadów, pomagają im w przetrwaniu, a także przedłużeniu gatunku. Wpływa to pozytywnie na lokalne środowisko i kształtowanie różnorodności biologicznej w konkretnych lokalizacjach.