Hotele dla owadów od Wedla

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie

Na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych w Warszawie, w bliskim sąsiedztwie swojej fabryki, firma Wedel postawiła hotele dla owadów zapylających. Drewniane domki o wysokości 180 cm zapewniają schronienie i możliwość budowania gniazd m. in. dzikim pszczołom (murarkom, lepiarkom), a także złotookom, motylom oraz muchówkom. Wszystkie te owady zapylają kwiaty, zapewniając różnorodność biologiczną. Hotele zostały stworzone podczas warsztatów przez podopiecznych Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”, które już od kilkunastu lat współpracuje z firmą. W ich sąsiedztwie będą organizowane zajęcia edukacyjne dla mieszkańców okolicy. Jest to kolejny projekt Wedla na rzecz ochrony bioróżnorodności, który obejmuje filar „Środowisko” Wedlowskiej strategii CSR. Od 2017 r. na dachu fabryki działa pasieka, w której w 8 ulach mieszka około 400 tys. pszczołowatych.

Lokalne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności w najbliższym sąsiedztwie fabryki na warszawskiej Pradze-Południe to odpowiedź na oczekiwania interesariuszy, zgłoszone podczas sesji dialogowej. Firma angażuje lokalnych partnerów do kolejnych projektów w tym zakresie:

  • ochrony bioróżnorodności
  • współpracy z lokalnymi partnerami
  • docelowo – miejsce edukacji nie tylko zewnętrznej, ale i wewnętrznej – planowane warsztaty dla pracowników i społeczności lokalnej