Hortex dla młodych

Metryka praktyki

Firma: Hortex,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wielu pracowników Zakładu w Skrzyńsku w najbliższych latach przejdzie na emeryturę. Zakład zlokalizowany jest w małym mieście, z którego młodzi ludzie często wyjeżdżają, przez co firma ma problem z pozyskaniem nowych wykwalifikowanych pracowników.

Dzięki programowi uczniowie z Technikum Mechanicznego zapoznają się ze specyfiką pracy w warsztacie mechanicznym i automatyków podczas czterotygodniowych praktyk letnich. Młodzież uczy się wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Najlepsi uczniowie po rekomendacji szkoły mają szanse na zatrudnienie w Zakładzie w obrębie obszarach produkcji, technicznym lub logistyki.

Dla uczniów z klas maturalnych w zespole szkół zawodowych organizowane są spotkania i szkolenia, podczas których przedstawiane są zagadnienia związane z wejściem na rynek pracy i prezentujące firmę.

Przedstawiciele Hortexu są członkami rady programowej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, gdzie współdziałają w ramach projektowania zmian w programie nauczania mających na celu lepsze przystosowanie absolwentów do rynku pracy.

Studenci kilku Uczelni Wyższych corocznie odbywają praktyki i staże w Zakładzie w Skrzyńsku. Najczęściej są to studenci takich kierunków jak: inżynieria produkcji, technologia żywności, chemia, mechanika i budowa maszyn.

W latach 2016-2017 odbyły się dwie edycje programu, w których wzięło udział 120 osób. W ciągu 5 lat praktyki odbyło kilkudziesięciu uczniów.

Więcej informacji: