HOPP – Human Oriented Productivity Improvement Programme – PGE Polska Grupa Energetyczna

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
HOPP, czyli program poprawy produktywności skierowany na człowieka, polega na stałym pobudzaniu innowacyjności pracowników i czerpaniu z oddolnych pomysłów, które mogą przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania firmy w różnych obszarach. W ramach programu pracownicy różnego szczebla PGE Elektrowni Bełchatów S.A. od 10. lat zachęcani są do zgłaszania indywidualnych lub grupowych wniosków zawierających zmiany i usprawnienia w działalności firmy. Zachętą do udziału w programie są szkolenia, gratyfikacje finansowe i nagrody rzeczowe dla najbardziej aktywnych pracowników.PGE znajduje się w fazie przekształceń, a program HOPP pozwala prowadzić procesy restrukturyzacyjno-modernizacyjne w sposób najbardziej przyjazny dla pracowników.Od momentu wdrożenia programu w 2000 r. zgłoszonych zostało ponad 800 wniosków usprawniających, w tym 143 w roku 2009. Program przyniósł firmie oszczędności w procesach produkcyjnych poprzez zmniejszenie ilości pomyłek i braków, przyczynił się do wzrostu wydajności pracy oraz doprowadził do ograniczenia szkodliwości oddziaływania na środowisko poprzez wypracowanie systemu postępowania ze zużytymi materiałami eksploatacyjnymi. Program przyczynił się również do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, polepszenia warunków socjalnych, oraz podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach realizowanych w ramach programu.