Herosi na Starcie

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Projekt Herosi na Starcie organizowany przez Grupę Eurocash ma na celu zachęcenie młodzieży do przedsiębiorczej postawy. W edycji 2021 uczestnicy startowali w dwóch grupach wiekowych: 16-19 i 20-26 lat, a swoje pomysły zgłaszali w aż 5 kategoriach odnoszących się do cech, który ma w sobie każdy przedsiębiorca: odwaga biznesowa, motywacja do rozwoju, innowacyjność, wytrwałość w działaniu i odpowiedzialność za innych. Łącznie do konkursu zgłoszono 194 innowacyjne pomysły. Jury uhonorowało 10 zespołów nagrodami w wysokości po 5 tys. zł, a ponadto przyznało 3 dodatkowe wyróżnienia o wartości 3 tys. zł każde. Przyznano też nagrodę publiczności o wartości 5 tys. zł oraz nagrodę specjalną Prezesa Grupy Eurocash, Luisa Amarala, o wartości 20 tys. zł.