Henkel – zielone granty – Henkel Polska

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Ogłoszony we wrześniu 2008 roku konkurs Henkel – zielone granty skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych, nauczycieli, organizacji pozarządowych i samorządowych. Celem konkursu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz wykształcenie odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Projekt powstał we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, specjalizującą się w realizacji ekologicznych inicjatyw edukacyjnych.Zadaniem uczestników konkursu jest zaplanowanie i wykonanie pomysłu związanego z ochroną środowiska, np. ochroną zwierząt, roślin, bioróżnorodnością, oszczędzaniem energii, przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, promocją recyklingu. Dwadzieścia najlepszych projektów, spośród 130, które zostały zgłoszone, otrzyma wsparcie w wysokości 5 tysięcy zł brutto na realizację projektu. Pieniądze będzie można przeznaczyć na organizację działań proekologicznych, nagrody dla uczestników, materiały dydaktyczne, komunikację, promocję czy wycieczki. Realizacji konkursu towarzyszyła kampania edukacyjna prowadzona we współpracy z mediami.

Poprzez Henkel – zielone granty firma przyczynia się do budowania świadomości i wrażliwości ekologicznej w społeczeństwie. Dzięki realizacji zwycięskich projektów zostaną podjęte działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Ponadto wiele projektów ma szanse na pozyskanie dodatkowych funduszy od sponsorów czy gmin, co zwiększa efekt edukacyjny akcji.