HelpING – program wolontariatu pracowniczego – ING Usługi Finansowe

Metryka praktyki

Firma: ING Usługi Finansowe,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2013

Program grantowy dla pracowników dofinansowujący projekty, w których biorą udział jako wolontariusze, jest często spotykanym rozwiązaniem w firmach. W ING Życie działa on pod nazwą „HelpING”. Wyboru spośród zgłaszanych projektów dokonuje komisja złożona z przedstawicieli różnych działów, promując te z nich, które wymagają zaangażowania i współpracy. W 2013 roku nagrodzono 13 inicjatyw, a łączna kwota przekazanych środków wyniosła ponad 70 tys. zł. W akcjach wolontariackich wzięło udział ok. 40% zatrudnionych. Poszczególne projekty były również promowane w ramach komunikacji wewnętrznej, tak aby pracownicy i przedstawiciele w terenie mogli się o nich dowiedzieć i dołączyć do realizacji pomysłu bądź też zainspirować do podjęcia podobnych działań w przyszłości.