Help-Line COVID-19

Metryka praktyki

Firma: Europ Assistance Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W celu wsparcia, zapewnienia odpowiedniej pomocy i właściwej informacji w 2020 r. firma Europ Assistance Polska uruchomiła dla pracowników i ich rodzin infolinię Help-Line COVID-19 dotyczącą koronawirusa. Pracownicy mieli możliwość otrzymania odpowiedzi na zadawane pytania o koronawirusa czy informacji o działaniach prewencyjnych. Infolinia umożliwiała także wstępną ocenę wykonywaną przez personel medyczny dla osób z symptomami chorobowymi, oferowała też instrukcje postępowania w razie zagrożenia wystąpienia koronawirusem, a także dostęp do telekonsultacji lub wideokonsultacji medycznej.