Hello Entrepreneurship

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Hello Entrepreneurship to projekt Banku Handlowego w Warszawie działającego pod marką Citi Handlowy, który ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów w Polsce tak, by ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu. Działania te mają pomóc odbiorcom w urzeczywistnieniu ich pomysłów biznesowych.

Należy do nich 3 miesięczne wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb m.in.: opracowanie modelu biznesowego, pomoc w wypromowaniu inicjatywy, umożliwienie kontaktów z inwestorami, ułatwienie dotarcia do innych firm, potencjalnych kontrahentów. Najlepsze rozwiązania otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe ok. 12 tys. zł.

Dzięki zaangażowaniu w projekt Ashoki w UE uczestnicy mają mieli możliwość skorzystać z wsparcia przez migrantów, których inicjatywy powstały poza Polską. Utworzone firmy mają być replikowalnym wzorcem dla migrantów w Polsce.

Więcej informacji

https://helloentrepreneurship.ashoka.org/pl