Hello Entrepreneurship

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Hello Entrepreneurship to program realizowany przez Ashoka Polska, finansowany ze środków Citi Foundation przy merytorycznym wsparciu Fundacji Citi Handlowy, funkcjonującej w ramach Banku Handlowego w Warszawie działającego pod marką Citi Handlowy. Ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów w Polsce poprzez urzeczywistnianie ich pomysłów biznesowo-społecznych. Należy do nich kompleksowe 4- miesięczne wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb m.in.: wsparcie w opracowaniu modelu biznesowego, pomoc w wypromowaniu inicjatywy, umożliwienie kontaktów z inwestorami, ułatwienie dotarcia do innych firm, potencjalnych kontrahentów. Utworzone firmy społeczne mają być replikowalnym wzorcem dla migrantów i migrantek w Polsce. Istotne aby program miał wpływ na osoby decyzyjne w celu stworzenia lepszych systemów prawnych ułatwiających przedsiębiorczość społeczną migrantom. Program będzie kontynuowany w 2022.