Helios w programie „Miejsce Przyjazne Weteranom”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pamiętając o ogromnych zasługach polskich żołnierzy, sieć kin Helios należąca do Grupy Agora, przystąpiła do programu Fundacji Stratpoints „Weterani są wśród nas – Miejsce Przyjazne Weteranom”. W związku z tą inicjatywą każda osoba posiadająca status weterana może kupić bilet do dowolnie wybranego kina sieci w cenie biletu ulgowego. Bilety na wszystkie seanse są dostępne w kasach po okazaniu legitymacji weterana. Inicjatorzy programu, który wspiera Helios, chcą na wzór kultury amerykańskiej – zadbać i zatroszczyć się o żołnierzy po zakończeniu ich służby. Oferta dla weteranów i ich rodzin ma zapewnić pomoc między innymi w zdobyciu nowego zawodu, rozrywkę, opiekę medyczną oraz aktywność fizyczną.