Harnaś wspiera Strażaków Ochotników        

Metryka praktyki

Firma: Carlsberg Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Inwestycje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W roku 2021 do grona marek Carlsberg Polska wspierających społeczności lokalne dołączyła marka Harnaś. Celem programu „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników” było wzmocnienie Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez ich doposażenie, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią w swoim otoczeniu oraz zwiększenie świadomości wyzwań, z jakimi druhny i druhowie mierzą się na co dzień. Program dawał jednostkom OSP możliwość pozyskania dofinansowania m.in. przez udział w konkursie internetowym oraz w loterii marki Harnaś. Marka była także oficjalnym sponsorem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który powołał Fundusz „Rezerwy Natychmiastowej Sprzętu i Wyposażenia”. Jego celem było szybkie odtwarzanie zasobów sprzętu OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów.