Happy Parents

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wdrożony w Philip Morris Polska program Happy Parents wspiera rodziców w momencie pojawienia się dziecka. Program opiera się na kilku zasadach: przełożony omawia z rodzicem plany związane z powrotem do pracy; istnieje możliwość pracy na 50% wymiaru czasu przy pełnym wynagrodzeniu przez pierwszy miesiąc po powrocie; na wniosek przełożonego przyznawana jest podwyżka wynagrodzenia wyrównująca ewentualną lukę płacową. W 2021 r. wystartowała druga odsłona programu oferująca zatrudnionym ojcom, którzy zdecydują się na urlop rodzicielski, możliwość uzyskania dopłaty do 100% wynagrodzenia przez osiem tygodni. Praktyka została wprowadzona w październiku 2019 roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem pracowników. Efektywność praktyki mierzona jest ilością osób korzystających z niej. Dodatkowo w 2021 wystartowała kampania z rodzicami – pracownikami, w której opowiadali o własnych doświadczeniach łączenia pracy w PMI i rodzicielstwa. Dla firmy jest to działanie wspierające równe traktowanie pracowników szczególnie w obszarze płac i przeciwdziałaniu powstania luki płacowej. Dla pracowników kluczową korzyścią jest możliwość spokojnego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim z dbałością o potrzeby dziecka i rodziny przy jednoczesnym zadbaniu o własny rozwój, karierę i wynagrodzenie.