Happy Parents

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wdrożony w PHILIP MORRIS POLSKA program Happy Parents wspiera rodziców w momencie pojawienia się dziecka. Program opiera się na kilku zasadach: przełożony omawia z rodzicem plany związane z powrotem do pracy; istnieje możliwość pracy na 50% wymiaru czasu przy pełnym wynagrodzeniu przez pierwszy miesiąc po powrocie; na wniosek przełożonego przyznawana jest podwyżka wynagrodzenia wyrównująca ewentualną lukę płacową. W 2021 r. wystartowała druga odsłona programu oferująca zatrudnionym ojcom, którzy zdecydują się na urlop rodzicielski, możliwość uzyskania dopłaty do 100% wynagrodzenia przez 8 tygodni. Efektywność praktyki mierzona jest liczbą osób korzystających z niej.