Handlowa Akademia – Nestlé Polska

Metryka praktyki

Firma:
Branża:
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W 2005 r. firma Nestlé zainicjowała projekt pod nazwą Handlowa Akademia Nestlé, którego celem jest podniesienie konkurencyjności partnerów Nestlé przedstawicieli polskich firm handlu hurtowego i detalicznego. Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec czerwca zeszłego roku w Polichnie. Kolejne, dwudniowe sesje były organizowane w różnych regionach Polski, tak aby ułatwić uczestnikom udział w zajęciach.

W szkoleniach o tematyce Kierowanie i motywowanie, według deklaracji handlowców najbardziej przez nich pożądanej, wzięło udział blisko 80 partnerów handlowych firmy z 35 przedsiębiorstw z całej Polski. Uczestnicy pokrywali 20% (MSP) lub 40% (duże przedsiębiorstwa) kosztu szkolenia.Pozostałą część finansowało Nestlé. Prowadzenie szkoleń powierzono trenerom firmy McHayes & StewardGroup, którą koncern Nestlé uznał za lidera w zakresie usług szkoleniowych dla sektora FMCG.

Na zakończenie szkoleń uczestnicy wypełniali ankiety, odpowiadając na pytania dotyczące poziomu merytorycznego, umiejętności przekazywania wiedzy przez trenerów.

Ocena wypadła bardzo dobrze, a największym powodzeniem wśród uczestników cieszyły się takie elementy szkolenia, jak algorytmy postępowania, metody nagradzania i karania, sposoby motywowania pracowników, praca w grupie na konkretnych przykładach i praktyczne wykorzystywanie metod kierowania innymi ludźmi. Na pierwszy kwartał 2006 roku zaplanowany jest kolejny cykl szkoleń, gdzie poruszane będą między innymi tematy związane z budowaniem relacji z klientem i zarządzaniem potencjałem firmy.