Handlowa Akademia -Nestlé Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Projekt pod nazwą Handlowa Akademia Nestlé został zainicjowany w roku 2005 i był kontynuowany w 2006 roku. Głównym jego celem jest podniesienie konkurencyjności partnerów Nestlé, czyli polskich przedsiębiorstw handlu hurtowego i detalicznego działających w branży dóbr szybko rotujących na terenie całej Polski. Polega on na organizowaniu dwudniowych szkoleń, głównie dla właścicieli, kierowników i przedstawicieli handlowych hurtowni i sklepów detalicznych.

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Prowadzenie szkoleń powierzone zostało trenerom firmy McHayes & StewardGroup, którą koncern Nestlé uznał za lidera w zakresie usług szkoleniowych dla sektora FMCG. Tematyka szkoleń została określona na podstawie badań potrzeb potencjalnych odbiorców i zawierała zagadnienia związane z zarządzaniem, marketingiem, finansami, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

W 2006 roku w szkoleniach uczestniczyło prawie 70 osób reprezentujących 35 przedsiębiorstw. W roku 2007 planowane jest przeprowadzenie około 25 takich sesji szkoleniowych, dla prawie 500 osób z 70 przedsiębiorstw.