„Hand in Hand”

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Hewlett Packard Enterprise Global Business Center zrealizował inicjatywę „Hand in Hand” w 2 edycjach. 3-dniowej konferencji (12-14 luty) i warsztatów (wrzesień-październik). Podczas konferencji prezentowane były dobre praktyki realizowane przez wrocławskie firmy w ramach projektów społecznych dla seniorów, z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej, skierowane do najmłodszych czy akcje prozdrowotne. Uczestnicy z NGO mieli okazję dowiedzieć się o zasadach wsparcia opartego na wolontariacie pracowniczym, zaś słuchacze reprezentujący biznes, zapoznać się z przykładami, które będą mogli realizować w swoich firmach lub zainspirują inne projekty. Druga edycja „Hand in Hand” miała charakter szkoleniowy i była potwierdzeniem promowanego podczas konferencji bezkosztowego wsparcia NGO przez biznes. Odbyło się 6 bezpłatnych szkoleń z różnej tematyki dla reprezentantów NGO, które prowadzili eksperci z lokalnych firm. W roku 2021 z ramach inicjatywy powstało 6 podcastów promujących wolontariat i dostępność.