Halo Mignij do Mnie – BeeOnTree (Star&Ring)

Metryka praktyki

Firma: BeeOnTree (Star&Ring),
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Agencja BeeOnTree (Star&Ring) zrealizowała kampanię społeczną Halo Mignij do Mnie, która, za pośrednictwem warsztatów języka migowego oraz wydarzeń, w które zaangażowane były krakowskie firmy i instytucje kultury, zwracała uwagę społeczeństwa na problem dyskryminacji osób głuchych i niedosłyszących, przybliżała temat głuchoty i miała edukować Polaków. Partnerami merytorycznymi był Polski Związek Głuchych oraz Ośrodek szkolno-wychowawczy dla młodzieży niesłyszącej w Krakowie. W wydarzeniach uczestniczyło ok. 350 osób (słyszących i niesłyszących) i ok. 100 uczniów z ośrodka.

Więcej informacji