H2O Design – młodzieżowy konkurs na projekt karty Debit MasterCard – BOŚ Bank

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2012

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Fundacją Banku Ochrony Środowiska zorganizował konkurs na projekt karty Debit MasterCard® H2O przeznaczonej dla młodzieży w wieku 13–18 lat, wydawanej do rachunku oszczędnościowego konto H2O. Bank uznał,że nowe karty będą stanowić element ekologicznej edukacji, wpisujący się w misję BOŚ Banku. Projekt trwał od kwietnia do września 2012 roku. Temat konkursu dla szkół i domów kultury dotyczył International Year of Sustainable Energy for All ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Organizatorzy konkursu apelowali, aby prace prezentowały temat wody jako źródła energii, która zaspokaja życiowe potrzeby człowieka i otaczającego go środowiska. Stworzono specjalny wortal h2o.fundacjabos.pl umożliwiający rejestrację, kontakt z organizatorem, możliwość przesyłania prac oraz oddawania głosów, a także będący źródłem wiedzy na temat środowiska i jego ochrony. Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie, oceniło profesjonalne jury oraz internauci. Zwycięskie projekty kart są sukcesywnie wprowadzane do użytku.