GSK Educational&Scientific Centres – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

SYTUACJA/PROBLEM:

Centra mają za zadanie wzmocnić wizerunek GlaxoSmithKline (GSK) jako firmy, która nie tylko produkuje i sprzedaje wysokiej leki jakości ale także włącza się aktywnie w edukację zdrowotną różnych grup społecznych w sprawach często społecznie zaniedbywanych.

OPIS PROJEKTU/ROZWIĄZANIE:

Centra edukacyjno-naukowe w Krakowie i Poznaniu mają na celu edukowanie i informowanie pacjentów, dziennikarzy i przedstawicieli władz publicznych na temat działań i zachowań prozdrowotnych, i programów zdrowotnych.

Ponadto Centra zajmują się przełamywaniem stereotypów na temat osób cierpiących na różne choroby (np. astma, epilepsja, AIDS). W Centrach zatrudnieni są pracownicy GSK, a w swoich działaniach (szkolenia dla środowiska medycznego i pozamedycznego) realizują one misję firmy.

W podejmowanych działaniach Centra współpracują z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami pacjentów, władzami samorządowymi, mediami, akademiami medycznymi, NFZ przede wszystkim na terenie Wielkopolski i Małopolski.

Przykłady działań w ramach Centrów edukacyjno-naukowych GSK:
– Ja i moje prawa – dla NGOs, o prawach człowieka;
– Jak uniknąć ryzykownych sytuacji na wakacjach? – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich o tym, jak uniknąć narkotyków, alkoholu i chronić się przed zarażeniem wirusem HIV;
– Jak uzyskać fundusze z UE – szkolenie dla Stowarzyszeń Pacjentów o możliwościach otrzymania funduszy unijnych na swoją działalność;
– Czas na życie – szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców autobusów i tramwajów z Wielkopolski.

KORZYŚCI:

– Pozytywny wizerunek firmy GSK jako otwartej na potrzeby społeczności lokalnej;

WYZWANIA:

– Dokładne i szczegółowe merytoryczne zaplanowanie, przygotowanie i koordynacja projektu;
– Problemy natury technicznej – przysposobienie pomieszczeń biurowych do potrzeb Centrów;

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Precyzyjne określenie programu działania, czasu przypisanego do danego projektu, a także jasne określenie zadań dla wszystkich zaangażowanych w projekt są jednymi z kluczowych czynników sukcesu, zapewniającymi sprawne funkcjonowanie projektów opartych na współpracy wielu partnerów;
– Niezmiernie ważna jest także współpraca ze środowiskiem lokalnym (samorząd, Urząd Miasta, stowarzyszenia pacjentów, media).