Grywalizacja społeczna

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Orange Polska stworzyło narzędzie dostępne poprzez stronę internetową wykorzystujące mechanizmy gry komputerowej, by zachęcać do urozmaicania swoich działań osoby prowadzące zajęcia edukacyjne w ramach Pracowni Orange. Tak powstała Grywalizacja społeczna strona, gdzie dla liderów lokalnych publikowane są regularnie zmieniające się wyzwania, których realizacja jest nagradzana punktami. Przykładowe wyzwania to: organizacja zajęć komputerowych dla dzieci i seniorów, nauka kodowania, organizacja Tygodnia Czytania, wspólna produkcja teledysku. Przystąpienie do nich jest dobrowolne, a wykonanie zadania jest punktowane (adekwatnie do stopnia trudności – najcenniejsze są projekty na rzecz i z udziałem mieszkańców). Zdobyte punkty i medale wymieniane są na nagrody dla lidera, dla całej pracowni i jej gości. Na bazie zebranych doświadczeń został wydany darmowy poradnik „Grywalizacja. Zrób to sam!” dla organizacji pozarządowych (dostępny na www.grywalizujemy.pl).